Förtydligande av Klubbens regler:

 

- All kursverksamhet/Träningsgrupper ska bedrivas i klubbens regi och rapporteras på listor till studiefrämjandet.

- Träningstävlingar ska vara till för alla klubbens medlemmar och ska annonseras ut på hemsida, anslagstavla och sociala medier.

- Startavgiften ska även vara betald till klubben via klubbens swish eller bankgiro.

Deltagarlistan måste skickas till kassören.

- Alla pengar som betalas för verksamhet/kurser/aktiviteter är klubbens pengar och ska direktbetalas in på klubbens bankgirokonto eller swishnummer

- Ingen privat verksamhet eller annan vinstdrivande verksamhet får bedrivas på klubben utan styrelsens särskilda godkännanden.

 

Med vänliga hälsningar 

Styrelsen