Kommitèer Sammankallande

 

 

Tävling:

Marianne Andersson

044-61081

0705-861081

Lone Svensson

0733-148044

 

Agility:

Lone Svensson

0733-148044

 

Utbildning:

Lone Svensson

0733-148044

 

 

Material:

Åsa Berglund

0766-312597

 

IT:

Nicklas Svensson

0709-693016

Erica Olsson

0708-137892

 

FO:

Nicklas Svensson

0709-693016

 

RALLYLYDNAD:

Carina Lundahl

0702-630401